Over Murk Dijkstra

Historytrips is een initiatief van Murk Dijkstra. Hij studeerde twintigste-eeuwse geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn brede interesse in geschiedenis wordt weerspiegeld in  voorbeelden van  speciale  bijvakken die hij volgde voor het afstuderen in zijn hoofdvak:

 • prehistorische archeologie;
 • vroegmoderne arbeidsverhoudingen en;
 • moderne Duitse geschiedenis.

Zijn cultuur-historische doctoraalscriptie is getiteld:

“Het vroege werk van Mick Jagger en Keith Richards
in het licht van jongerenculturen 1955 – 1971”

Murk was gedurende een groot aantal jaren docent geschiedenis en maatschappijwetenschappen. Hij heeft ruime ervaring in het organiseren van historische trips in het buitenland voor zowel grote- als kleine gezelschappen.

Naast zijn werkzaamheden als reisleider is hij als "onderzoeker te gast" verbonden aan de afdeling Metamedica (Vrije Universiteit van Amsterdam).

Recent verschenen artikelen van zijn hand:

 • I'm a fleabit peanut monkey and all my friends are junkies (over de relatie tussen drugs en de composities van The Rolling Stones);
  ISBN 978 90 5898 144 8
 • Ziekmakende oorlog (over de evacuatie en ziektebeleving van gewonde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog);
  ISBN 978 90 5898 158 5
 • De kiemen van het kwaad (over hekserij en ketterij in de middeleeuwen).
  ISBN 978 90 5898 181 3
 • Het bevkingsonderzoek op tuberculose: een virus tot maatschappelijk debat?
  ISBN
  978 90 5235 164 3

Historytrips is gespecialiseerd in korte trips in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
De trips vertrekken vanuit Amsterdam tenzij anders is vermeld of afgesproken met klanten.

Historytrips werkt in samenwerking met Historywalks