• History Trips - Operatie Market Garden | Brug bij Nijmegen
  • History Trips - Een dag in de Middeleeuwen, Brugge | Brugge, met in de achtergrond het belfort
  • History Trips - Slagvelden WO I, Ieper| loopgraaf Ieper
  • History Trips - industrieel erfgoed Ruhrgebied | Zollverein Schacht foto: Thomas Robbin
  • History Trips - 4 dagen Berlijn | Berlin reichstag foto:Cezary Piwowarski, Wikicommons
  • History Trips | History Trips - Amsterdam in WO II
  • History Trips - Amsterdam in de Gouden Eeuw | De Nachtwacht - Rembrandt
  • History Trips | Historische presentaties/ lezingen

Eén of tweedaagse Historische Trips

History Trips is gespecialiseerd in historische trips. Onze historische trips zijn zeer persoonlijk van aard omdat het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 8 personen. Elke deelnemer heeft daardoor 100% kans om te delen in de verhalen en gesprekken: niemand hoeft op een antwoord te wachten of heeft een probleem om de aandacht van de gids te krijgen.

Omdat U een historicus als gids heeft, krijgt u niet alleen specifieke informatie over de locatie maar wordt bovendien het verhaal voorzien van de algemeen historische achtergrond en context.

Door het geringe aantal deelnemers kan het programma aangepast worden aan uw persoonlijke wensen. Zo kan er een aangename balans ontstaan tussen een trip met gedegen historische informatie aan de ene kant en het belangrijke gevoel van een uitje aan de andere kant.

Trips op maat

Dit onderdeel van ons aanbod is met name interessant voor gezelschappen met bepaalde eigen wensen of historische voorkeur. Het biedt de mogelijkheid om samen met HistoryTrips, geheel  naar eigen inzicht een programma samen te stellen.
Heeft U zelf een onuitgewerkt of los idee? HistoryTrips kan een één- of meerdaags programma verzorgen dat geheel aan uw wensen is aangepast. Naast het historische aspect bedoelen we hiermee ook uw wensen ten aanzien van comfort en budget.

 

Het kan hierbij gaan om geheel verzorgde trips maar het kan ook betekenen dat u een aantal zaken in eigen hand houdt en de specifiek historische bijdrage aan HistoryTrips overlaat. In onderling overleg kunnen we komen tot het gewenste resultaat. Het gehele jaar zijn we hiervoor bereikbaar.
Voor gezelschappen uit Nederland die in aangepaste vorm van één van onze standaard trips gebruik wensen  te maken (bijv. eigen vervoer), kan altijd een passende offerte worden samengesteld.

 


Historische
Presentaties/ Lezingen

History Trips beoogt mensen een kennismaking met de geschiedenis aan te bieden voor een zeer toegankelijke prijs. Het is mogelijk om multimediale presentaties op een zelf gekozen locatie te boeken. Uitgangspunt hierbij is de indeling van de geschiedenis zoals die tegenwoordig in het Nederlandse onderwijs gangbaar is. Groepjes mensen met een bepaalde voorkeur kunnen een keuze maken uit 9 presentaties, maar ook een korte cursus behoort tot de mogelijkheden. Een presentatie kan ook een voorbereiding zijn op een historische themareis of onderdeel daarvan uitmaken. Zie voor verdere informatie in de betreffende sectie.


History Trips heeft haar thuisbasis in Amsterdam en organiseert in het algemeen trips in/naar Nederland, België, Duitsland en Frankrijk

 


Meer info, contact en reserveringen: info@historytrips.eu