• History Trips - Operatie Market Garden | Brug bij Nijmegen
  • History Trips - Een dag in de Middeleeuwen, Brugge | Brugge, met in de achtergrond het belfort
  • History Trips - Slagvelden WO I, Ieper| loopgraaf Ieper
  • History Trips - industrieel erfgoed Ruhrgebied | Zollverein Schacht foto: Thomas Robbin
  • History Trips - 4 dagen Berlijn | Berlin reichstag foto:Cezary Piwowarski, Wikicommons
  • History Trips | History Trips - Amsterdam in WO II
  • History Trips - Amsterdam in de Gouden Eeuw | De Nachtwacht - Rembrandt
  • History Trips | Historische presentaties/ lezingen

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens en de programmatuur zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij Historytrips en Ditbureau. Waar dit niet het geval is wordt de naam van de rechthebbende vermeld. Ondanks alle zorg is het in een enkel geval niet gelukt de naam van de rechthebbende te achterhalen. Indien gewenst kunnen zij contact opnemen met Historytrips. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Merken

De woord- en beeldmerken van Historytrips op deze site zijn eigendom van Ditbureau. Dit geldt niet voor de merken van partners van Historytrips of die van organisaties waar Historytrips een lidmaatschap van bezit. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Historytrips niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Historytrips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.


Prijzen

De op de site aangegeven prijzen vormen een richtlijn. In overleg tussen klant en Historytrips, dan wel door Historytrips zelf, kunnen te allen tijde de prijzen worden aangepast.


Informatie van derden

De op deze site geplaatste informatie die van partners afkomstig is, valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende partner. Historytrips is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.


Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.